PRIVACY STATEMENT Drogisterij en parfumerie C. Poelsma

Waarom dit privacy statement?
Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan uw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft.

In dit privacy statement willen wij u hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement
In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Drogisterij en parfumerie C. Poelsma en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van drogisterijpoelsma.nl.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Drogisterij en parfumerie C. Poelsma op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Drogisterij en parfumerie C. Poelsma adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Drogisterij en parfumerie C. Poelsma
Drogisterij en parfumerie C. Poelsma is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Drogisterij en parfumerie C. Poelsma.

Drogisterij en parfumerie C. Poelsma is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34021963. Drogisterij en parfumerie C. Poelsma is gevestigd en kantoorhoudend in (1161 CS) Zwanenburg aan de Dennenlaan 52 en bereikbaar via het e-mailadres info@drogisterijpoelsma.nl info@drogisterijpoelsma.nl

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?
Drogisterij en parfumerie C. Poelsma kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen:

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Drogisterij en parfumerie C. Poelsma kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Drogisterij en parfumerie C. Poelsma, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van bijvoorbeeld een contactformulier op de website aan Drogisterij en parfumerie C. Poelsma verstrekt. Drogisterij en parfumerie C. Poelsma kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Drogisterij en parfumerie C. Poelsma gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van verkoop drogist en parfum artikelen en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

Drogisterij en parfumerie C. Poelsma kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Drogisterij en parfumerie C. Poelsma kan uw persoonsgegevens delen met aan Drogisterij en parfumerie C. Poelsma gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

Drogisterij en parfumerie C. Poelsma kan gehouden zijn uw gegevens te verstrekken vanwege een op Drogisterij en parfumerie C. Poelsma rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Drogisterij en parfumerie C. Poelsma heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese en Nederlandse wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?
Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Drogisterij en parfumerie C. Poelsma zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Drogisterij en parfumerie C. Poelsma samenwerkt. Hieronder vindt u een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de Drogisterij en parfumerie C. Poelsma website:

Functionele cookies
Drogisterij en parfumerie C. Poelsma plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Hoe lang bewaren we uw gegevens? Drogisterij en parfumerie C. Poelsma bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan twee jaar nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Welke rechten heeft u?
U dient er zelf voor te zorgen dat Drogisterij en parfumerie C. Poelsma over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@drogisterijpoelsma.nl kunt u schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Drogisterij en parfumerie C. Poelsma of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door u medegedeelde correcties, worden verwerkt. Drogisterij en parfumerie C. Poelsma zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Drogisterij en parfumerie C. Poelsma of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?
Drogisterij en parfumerie C. Poelsma neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Drogisterij en parfumerie C. Poelsma via info@drogisterijpoelsma.nl.

Wijzigingen
Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Drogisterij en parfumerie C. Poelsma omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@drogisterijpoelsma.nl.